Çevre Politikası

  • İklim değişikliğine karşı duyarlı
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
  • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması ve ozon dostu faaliyetlerin yürütülmesi
  • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite,  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yürüterek, dayanıklı laboratuvar sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.